“Green Dot“ vyznamenanie Medochemie

Green Dot – Cyprus, nezisková organizácia, ktorá je zakladateľom prvého baliaceho a baliaceho systému nakladania s odpadmi na Cypre, ocenila spoločnosť Medochemie na slávnosti, ktorá sa konala v pondelok, 16. Júna, v Nikózii. 
Ocenenie, ktoré  spoločnosť Medochemie získala pre svoj významný prínos na udržanie životného prostredia, ako zakladajúceho akcionára.