Lekárska konferencia na hypertenziu (vysoký krvný tlak)

Tá sa konala pod záštitou  celocyperskej lekárskej asociácie, “Cyprus Society of Hypertension” a “Heart Association Cyprus”, a vyústila v odporúčaniach pre organizáciu a prevenciu
vysokého tlaku, podľa najnovších európskych smerníc pre liečbu tohto ochorenia.