Medochemie zintenzívňuje svoje CSR úsilie

Seminár bol nedávno organizovaný spoločnosťnou, ktorej súčasťou je aj Karin Huber, rakúsky CSR odborník. Ten sa konal v Limassole a workshop školil účastníkov na základe CSR reportov, pravidiel, predpisov a postupov, najmä s ohľadom na nové úrovne smerníc EU a nových ISO 26000 štandardov.