Medochemie zorganizovala udalosť v Mekelle

Udalosť sa konala v júli v Mekelle, mesto v severnej časti Etiópie, v nadväznosti na dve udalosti, ktoré sa konali v Nazarethe a v Awase, ktoré boli zorganizované koncom roka 2014.
Po krátkom úvode a predstavení  Medochemie,  sa udalosť zamerala na produkty registrované v Etiópii. V obecenstve bolo viac ako sto popredných lekárov zo všetkých možných odborov.

Celková udalosť prebehla s veľkým úspechom a zanechala len tie najlepšie dojmy.