Medochemie získala honorárne Cyperské exportné ocenenie

Pri príležitosti slávnostného ceremoniálu, ktorý sa konal v Prezidentskom paláci v Nikózii na Cypre 26. februára 2016, bolo udelené spoločnosti Medochemie ocenenie „ Honorárna Cyperská exportná cena“ za svoju výnimočnú realizáciu a podieľaní sa na exporte krajiny a za obdržanie Exportnej ceny už viac ako 10krát od jej prijatia. 

Prezident Cyperskej republiky Nicos Anastasiades, udelil ocenenie spoločnosti Medochemie a Dr. Andreasovi Pittasovi za jeho výnimočný podiel na exporte, ktorý je jedným z popredných cyperských vývozcov so svojím 28 % podielom z celkového exportu krajiny.