Ocenenie Salus Index 2015


Medochemie Hellas je jednou zo spoločností, ktorá obdržala ocenenie Business Excellence – „Salus Index 2015“ za svoj výkon počas roku 2015. Ceremoniál sa konal minulý týždeň v hoteli Radisson Blu Park Hotel v Aténach a bol organizovaný pod taktovkou Active Business Publishing – Stat Bank.

Ocenenie prevzal pán Antonis Efmorfiades, generálny riaditeľ spoločnosti Medochemie Hellas. Počas príhovoru poznamenal, že za svoj výkon počas posledných štyroch rokov vďačí predovšetkým snahe svojich všetkých zamestnancov, ktorí konajú v súlade s hodnotami firmy, akými sú: nadšenie pre prácu, prilákanie ľudí,  rozvoj a dosahovanie najlepších výsledkov, flexibilita a obratnosť bez toho, aby bola ohrozená kvalita a oddanosť v prospech pacientov, profesionálny prístup a poctivosť.

V roku, v ktorom ekonomická kríza nepriaznivo ovplyvňuje podnikanie, sa významnými spoločnosťami – zo zdravotníctva, farmácie a kozmetického priemyslu – darí nielen zotrvať, ale i dosahovať pozoruhodné výsledky na gréckom trhu.

Ocenenie Business Exellence „Salus Index 2015“ sa udeľuje práve za také úspechy. Medzi spoločnosťami, ktoré toto ocenenie získali, sú: Vianex, Pharmathen, Novartis Hellas, Boehringer Ingelheim Hellas, Pharmaserve-Lilly Hellas, Roche Hellas, MSD, Medochemie, Sanofi Aventis.
Ceremoniálu sa takisto zúčastnili ľudia zo zdravotníctva, politiky, podnikatelia a rôzne média.