často kladené otázky​

"Poskytovať  kvalitné a dostupné lieky pre každú ľudskú bytosť na svete spôsobom, ktorý podporuje udržateľnosť."

Otázky


Odpovede

Čo je generický liek?
Generický liek obsahuje rovnaké množstvo účinnej látky ako originálny liek. Poskytuje rovnako vysokú kvalitu a účinnosť ako originálny liek, avšak pri nižších cenách. Práve táto kombinácia sa stáva čoraz viac a viac atraktívnejšou pre zdravotníctvo. Generický liek sa uvádza na trh po uplynutí patentovanej ochrany originálneho lieku.

 
Prečo sú generické lieky považované za rovnocenné lieky ako originálne?
Generické lieky obsahujú rovnakú aktívnu liečivú látku ako originálny liek. Musia spĺňať rovnaké štandardy kvality z hľadiska vývoja, výroby a musia mať dokázanú bioekvivalenciu na preukázanie, že pôsobia rovnakým spôsobom ako originálny liek.

 
Čo je bioekvivalencia?
Bioekvivalencia znamená, že generický liek a originálny liek pôsobí v ľudskom tele rovnakým mechanizmom a obsahujú rovnakú účinnú látku, je bioekvivalentný a jeho bezpečnosť a účinnosť sú porovnateľné pri jeho podaní. Bioekvivalencia znamená, že generický liek je zameniteľný s originálnym liekom.

 
Čo je supergenerický liek?
Supergenerický liek je špecialitou generických farmaceutických firiem.
Odlišujú sa od originálneho produktu v zložení a spôsobe podania. Dobrým príkladom supergenerického lieku spoločnosti Medochemie je náš inhalátor suchého prášku, ktorý predstavuje inovačnú metódu podania lieku.

 
Aké sú výhody užívania generických liekov?
Hlavnou výhodou generických liekov je ich nižšia cena. V čase kedy rastú nároky na zdravotnícke služby, generické lieky poskytujú významný benefit pre spoločnosť a pacientom sa dostáva kvalitný, účinný a bezpečný liek, avšak pri nižších cenách. Navyše, tým, že generické lieky sú konkurenciou pre originálne lieky, napomáhajú k tomu, aby sa znižovali ceny aj originálnych liekov a vyvíjali sa nové, patentovateľné produkty.

 
V akých terapeutických oblastiach sa využívajú generické lieky?
Generické lieky obsahujú rovnaké účinné látky ako originálne lieky, ktoré spĺňajú rovnako vysoké štandardy kvality, účinnosti a bezpečnosti, avšak za nižšie ceny. Generické lieky sa využivajú v terapeutických oblastiach, ako: vysoký krvný tlak, cukrovka, depresia, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, osteoporóza, rakovina, HIV/Aids. Generické lieky sú preto používané v celom sektore zdravotníctva.

 
Ako sú hodnotené generické lieky a prečo sú porovnateľné s originálnym liekom?
Od schválenia pôvodného lieku uplynie niekoľko rokov, podrobné údaje o bezpečnosti a účinnosti sú už dostupné. Preto generickí výrobcovia nemusia opakovať klinické štúdie. Avšak, legislatíva vymedzuje potrebné testy, aby sa zabezpečila účinnosť a bezpečnosť generického – a to prostredníctvom bioekvivalenčnej štúdie. Výrobné štandardy u generických liekov, ktoré musia spĺňať sú rovnaké ako u originálnych liekov.